Hyödyt asiakkaalle

  • Lakivelvoitteiden ja verottajaraportoinnin hoitaminen helposti ja ajallaan
  • Työntekijän perehdyttämistiedot ja pätevyydet tallennettavissa henkilön tietoihin
  • Läsnäolovalvonta parantaa työmaan turvallisuutta varmistamalla alueella olevien henkilöiden luvallisuuden työntekoon tai vierailuun
  • Kertyvää työaikatietoa voidaan hyödyntää tehtyjen työtuntien tarkastamisessa sekä palkanlaskennan tukena