Mikä on RamiSmart?

RamiSmart on rakennustyömaille kehitetty, selaimella Hallittava läsnäolovalvontajäjestelmä.
Jäjestelmä soveltuu niin pienten kuin suurtenkin työmaiden kulunhallintaan. Työmaat voivat valita useista kirjausmenetelmistä tarpeitansa vastaavan ja näin käyttää aina työmaan luonteeseen, kokoon tai vaiheeseen parhaiten soveltuvaa vaihtoehtoa. Kirjausmenetelmiä ovat mm. pyöröportit, kirjauspäätteet tai erilaiset mobiilit ratkaisut.

  • Älykäs, käyttäjää ohjaava käyttöliittymä
  • Helppo ja nopea käyttöönotto, selkeä käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta
  • Työmaalla läsnäolevien henkilöiden reaaliaikainen seuranta selaimen välityksellä
  • Selkeä raportointi verottajalle ja työmaan työtuntiseurantaan
  • Useita erilaisia laitevaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin mm. henkilö- ja ajoneuvoportit sekä sähkölukot.
  • Kokonaisuus hallittavissa kätevästi myös eri mobiililaitteilla