RamiSmart-järjestelmä

Älykäs työmaan läsnäolovalvonta

• Helppokäyttöinen ratkaisu rakennustyömaan sähköiseen läsnäoloseurantaan ja viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen

• Helppo ja nopea käyttöönotto, selkeä käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta

• Kokonaisuus hallittavissa kätevästi myös eri mobiililaitteilla.

• Helppo käyttöliittymä

• Hallitse vaivattomasti koko työmaata

• Reaaliaikainen seuranta selaimen välityksellä

• Helppokäyttöinen raportointi

• Laitteisto käyttää RFID-tekniikkaa ja avoimia standardeja, jolloin periaatteessa mikä tahansa RFID-tunniste voidaan liittää järjestelmään.

• Useita erilaisia laitevaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin mm. puomit, portit, valaistus, pistorasiat, lämmitys, olosuhdevalvonta ja -mittaus

partneri.jpg : 13Kb

Ramirent on Suomen tilaajavastuun Partneri yritys.
RamiSmart -järjestelmässä on yhteys veronumero.fi ja tilajaavastuu.fi -palveluihin.