RamiSmart Uutiset

01.07.2014 13:11

Uusi rakennusalan laki astui tänään voimaan


Uusi laki rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta on astunut tänään voimaan. Rakennuspalvelualalla ne, jotka ovat tilanneet rakennustöitä joutuvat nyt ilmoittamaan siitä verohallinnolle, mikäli urakan arvo on yli 15 000 euroa. Ilmoituksesta on käytävä ilmi keneltä on tilannut rakennustöitä ja kaikki henkilöt, jotka työskentelevät rakennustyömaalla. Yleiset kustannukset kuten palkat ja alihankkijoille maksetut summat täytyy myös ilmoittaa, vaikka arvo ei ylittäisi 15 000 euroa, ja vaikka kyseessä olisi yksityishenkilön tilaama urakka. Nämä tiedot on lähetettävä verottajalle jo ennen urakan aloittamista. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee myös purkutöitä ja rakennustelineiden pystytystä ja purkamista.

Ramirentiltä ratkaisu viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen


Vuokraamalla RamiSmart-järjestelmän pystyt täyttämään viranomaisvelvoitteet kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Alan parhaiden ammattilaisten kanssa kehitetty järjestelmä on toimintavarma, helppo ja nopea asentaa sekä käyttää.

Lisätietoja: http://www.vero.fi/rakentamisilmoitukset